Republyk Fryslân

Ontstaans­geschiedenis

Kloof in de samenleving

Na de gevolgen van grootschalige gaswinning van buurprovincie Groningen, en het benadelen van de landelijke gebieden in het noorden, is ook de maat vol in Friesland. Demonstraties in Friesland en Den Haag leiden tot discussies niet alleen binnen de Nederlandse overheid, maar ook erbuiten. Door meerdere hevige debatten op nationale televisie, tijdens evenementen, en in openbare ruimten escaleert het probleem.

Een online petitie leidt tot een enorme hoeveelheid Friezen en niet-Friezen die zich willen laten omdopen tot burger van de Republyk Fryslân (Republiek Friesland; Fries).


Magna Frisia

Inwoners van Friesland claimen de grond waarop ze leven als onafhankelijk gebied, vrij van Nederlandse en Europese wetten.

Via social media, fora en een officieuze website van de republiek Fryslân worden Friezen en mensen met Friese roots opgeroepen om burger te worden van Fryslân. Deze oproep overschrijdt de grenzen van het conflict met Nederland door andere nationaliteiten erbij te betrekken. Wat eens Magna Frisia was, een kustland dat begon bij het uiterste puntje van Zeeland en reikte tot de onderste regionen van Zweden, werd nu gevraagd om zich aan te sluiten bij het Friese bewind.

Gebaseerd op micro-naties zoals Sealand worden er servers opgezet waarop bezoekers van de website de Friese nationaliteit kunnen verkrijgen door middel van een gescreende registratie.

Beetje bij groeit het oude Friesland uit tot wat het jarenlang verlangde te zijn..


Het ideale toekomstbeeld

De online groei van de potentiële toekomst van Friesland als onafhankelijke republiek begint niet alleen te leven onder de van origine Friese inwoners, maar ook in de gebieden rondom de voormalige provincie.

Naast de Nederlanders, pikken ook de inwoners van landen zoals Denemarken, Zweden en Duitsland het nieuws op. Het nieuws verspreidt zich steeds sneller en verder, en geïnteresseerden beginnen te praten over een eventuele toekomst waarin Fryslân daadwerkelijk haar vroegere grond terug krijgt, al dan niet verovert. De ideeën van een onafhankelijk Fryslân laten mensen nadenken over een ideaal toekomstbeeld, terwijl de nabije toekomst nog onbepaald blijkt te zijn..